Tuesday, August 3, 2010

The Battle of Grunwald, 1410

TV spots made for the 600th anniversary of the Battle of Grunwald, 1410.

Thou shalt kick ass. Yea, and thou shalt do so with a great mightiness of putting the boot in.


"TV Spot made for the 600th anniversary of one of the largest battles in Medieval Europe - the Battle of Grunwald 1410.

"Spot reklamowy zrobiony z okazji sześćsetnej rocznicy jednej z największych bitew średniowiecznej Europy - bitwy pod Grunwaldem 1410.

"The Battle of Grunwald or 1st Battle of Tannenberg was one of the largest battles in Medieval Europe. It took place on July 15, 1410 during the Polish--Lithuanian--Teutonic War. The alliance of Kingdom of Poland and the Grand Duchy of Lithuania, led respectively by King Jogaila (Władysław Jagiełło) and Grand Duke Vytautas(Witold), decisively defeated the Teutonic Knights, led by Grand Master Ulrich von Jungingen. Most of the Teutonic leadership was killed or taken prisoner. While defeated, the Teutonic Knights withstood the siege on their capital in Marienburg (Malbork) and suffered only minimal territorial losses in the Peace of Thorn (1411)(Toruń). Territorial disputes lasted until the Peace of Melno of 1422. However, the Knights never recovered their former power and the financial burden of war reparations caused internal conflicts and economic decline in their lands. The battle shifted the balance of power in Eastern Europe and marked the rise of the Polish--Lithuanian union as the dominant player in the region.

"Bitwa pod Grunwaldem (w literaturze niemieckiej pierwsza bitwa pod Tannenbergiem) -- jedna z największych bitew w historii średniowiecznej Europy (pod względem liczby uczestników), stoczona na polach pod Grunwaldem 15 lipca 1410, w czasie trwania wielkiej wojny, między siłami zakonu krzyżackiego wspomaganego przez rycerstwo zachodnioeuropejskie, pod dowództwem wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena, a połączonymi siłami polskimi, litewsko-ruskimi i smoleńskimi oraz posiłkowymi oddziałami czeskimi, mołdawskimi i tatarskimi, pod dowództwem króla Polski Władysława II Jagiełły. Bitwa ta zakończyła się zwycięstwem wojsk polsko-litewskich i pogromem sił krzyżackich, nie została jednak wykorzystana dla całkowitego zniszczenia Zakonu."

No comments:

Post a Comment